Home » Saginaw County » Birch Run township

Street Directory of Birch Run township, Saginaw County

Cities and Localities in Birch Run township

List of streets in Birch Run township

 • 1

 • 1st Street
  residential
 • 2

 • 2nd Street
  residential
 • 3

 • 3rd Street
  residential
 • A

 • Acorn Court
  residential
 • Ash Street
  residential
 • B

 • Beech Street
  residential
 • Birch Run Road
  secondary
 • Birch Street
  residential
 • Birchwood Drive
  residential
 • Block Road
  residential
 • Brenner Road
  residential
 • Brentwood Drive
  residential
 • Briarwood Drive
  residential
 • Busch Road
  tertiary
 • C

 • Canada Road
  residential
 • Canada Way
  residential
 • Church Street
  residential
 • Cimarron Drive
  residential
 • Conquest Street
  residential
 • Country Run Drive
  residential
 • D

 • Dehmel Road
  residential
 • Dixie Highway
  secondary
 • Downing Road
  residential
 • E

 • East Birch Run Road
  secondary
 • East Burt Road
  tertiary
 • Edgewood Drive
  residential
 • Elm Street
  residential
 • Elmhurst Circle
  residential
 • Elmhurst Court
  residential
 • Elms Road
  tertiary
 • Emelia Street
  residential
 • F

 • Fairlane Drive
  residential
 • G

 • Gera Road
  secondary
 • H

 • Hammond Road
  residential
 • Hauck Road
  service
 • Heath Street
  residential
 • I

 • Ironwood Drive
  residential
 • Iroquois Drive
  residential
 • K

 • Katie Court
  residential
 • Krieger Road
  residential
 • L

 • Lange Road
  residential
 • Lynn Street
  residential
 • M

 • Main Street
  tertiary
 • Mandy Lane
  residential
 • Maple Road
  tertiary
 • Maple Street
  residential
 • Marketplace Drive
  unclassified
 • N

 • North Beyer Road
  unclassified
 • North Evergreen Road
  residential
 • O

 • Oak Street
  residential
 • Oakwood Drive
  residential
 • P

 • Pagels Road
  residential
 • Poellet Street
  residential
 • R

 • Racine Street
  residential
 • Ramblewood Drive
  residential
 • Rathbun Road
  residential
 • Rathbun Way
  residential
 • Reese Road
  residential
 • Rose Lane
  residential
 • Rottiers Street
  residential
 • S

 • Shady Oaks Drive
  residential
 • Silvercreek Drive
  residential
 • South Beyer Road
  tertiary
 • South Evergreen Road
  residential
 • Summerfield Road
  residential
 • T

 • Taft Street
  residential
 • Tamarack Court
  residential
 • Tanglewood Drive
  residential
 • Tiffany Boulevard
  residential
 • Totten Lane
  residential
 • Townline Road
  residential
 • U

 • Ulmer Road
  residential
 • W

 • Walter Street
  residential
 • Wenn Road
  residential
 • West Willard Road
  residential
 • Willow Lane
  unclassified
 • Woodhall Drive
  residential

Places

Villages

 • Birch Run